Switch Language

Viešieji pirkimai

TVINS profesionalai konsultuoja klientus viešųjų pirkimų teisės taikymo bei viešųjų pirkimų proceso klausimais. TVINS teisininkai yra sukaupę didelės patirties konsultuojant tiek viešųjų pirkimų dalyvius (tiekėjus), tiek ir perkančiąsias organizacijas. TVINS teisininkai puikiai išmano perkančiųjų organizacijų poreikius, kadangi yra praktikavę perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų komisijose. Ši patirtis taip pat padeda konsultuojant tiekėjus, siekiant, jog jie nepasiklystų viešųjų pirkimų proceso formalumuose.

TVINS siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  • dėl pirkimo dokumentų ir pasiūlymų rengimo;
  • dėl viešuose pirkimuose taikomų užtikrinimo priemonių (laidavimo draudimo, banko garantijų);
  • viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais;
  • tiekėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais;
  • kitais klausimais.