Switch Language

Privatus ir rizikos kapitalas

TVINS profesionalai turi didelės patirties konsultuojant tiek reguliuojamus privataus ir rizikos kapitalo fondus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, tiek ir nereguliuojamus privataus ir rizikos kapitalo fondus, veikiančius kaip komanditinės ūkinės bendrijos. TVINS teisininkai klientų vertinami už tikslias ir klientų lūkesčius viršijančias konsultacijas privataus ir rizikos kapitalo fondų struktūrizavimo, veiklos pradėjimo, vykdymo, investicijų pritraukimo ir pasitraukimo (angl. exit) iš investavimo projektų klausimais.

TVINS siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  • dėl privataus ir rizikos kapitalo fondų struktūrizavimo bei steigimo;
  • komanditinių ūkinių bendrijų veiklos sutarčių parengimo ir vykdymo klausimais;
  • investavimo projektų teisinio patikrinimo klausimais;
  • pasitraukimo (angl. exit) iš investavimo projektų klausimais;
  • investuotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais;
  • kitais klausimais.