Switch Language

Advokatų profesinės bendrijos Tvins privatumo politika

by Tomas Talutis, 2019/01/24

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) nurodoma pagrindinė informacija apie Advokatų profesinės bendrijos TVINS atliekamą klientų, www.tvinslaw.com interneto svetainės lankytojų, užklausas pateikusių asmenų, naujienlaiškių prenumeratorių bei kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Advokatų profesinė bendrija TVINS, juridinio asmens kodas 303307107, buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – TVINS), mob.  tel. +370 656 52351,  el. p. info@tvinslaw.com.

Iškilus su Politika arba Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams, prašome susisiekti su TVINS aukščiau nurodytais kontaktais.

Pažymėtina, jog ši Politika gali būti atnaujinama. Aktuali Politikos redakcija skelbiama TVINS interneto svetainėje (www.tvinslaw.com). Rekomenduojame Jums periodiškai patikrinti, ar nebuvo atlikta Politikos pakeitimų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TEIKIANT TEISINES PASLAUGAS

 1. Siekdama kokybiškai ir efektyviai teikti teisines paslaugas TVINS tvarko savo klientų (be kita ko, klientų darbuotojų ar kitų atstovų) bei kitų asmenų, kurių duomenis būtina tvarkyti vykdant klientų pavedimus, asmens duomenis. Šiuos asmens duomenis TVINS tvarko vykdydama su klientais sudarytas teisinių paslaugų sutartis bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
 2. Teikdama teisines paslaugas TVINS gali tvarkyti šiuos savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis:
 3. Asmeninius duomenis (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė ir pareigos, duomenys apie pilietybę, asmens kodas ir pan.);
 4. Kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.);
 5. Kitus duomenis, kurie yra būtini atitinkamų teisinių paslaugų teikimui.
 6. Klientų ir kitų asmenų duomenis, reikalingus teisinių paslaugų teikimui, TVINS gali gauti tiesiogiai iš pačių klientų arba iš kitų teisėtų duomenų šaltinių, tokių kaip VĮ „Registrų centras“, antstoliai, notarai, teismai, ikiteisminės ginčo institucijos, valstybės institucijos bei įstaigos ir pan.
 7. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu asmens duomenys buvo surinkti, TVINS gautus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, asmens duomenų tvarkymo principais ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą ar TVINS saistančių teisinių prievolių tinkamą įvykdymą.

Jeigu teisės aktai nenumato kitaip, TVINS saugo savo klientų ir kitų su teisinių paslaugų teikimu susijusių asmenų asmens duomenis teisinių paslaugų sutarčių galiojimo laikotarpiu ir papildomai 3 metus po minėtų sutarčių pasibaigimo.

TVINS INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Jums apsilankius tvinslaw.cominterneto svetainėje (toliau – Interneto svetainė), TVINS gali tvarkyti Jūsų IP adresą bei kitus tinklo duomenis (pvz. prisijungimo laikas, įrenginio ir naršyklės duomenys, ryšio tiekėjo duomenys ir kiti). Tokie duomenys yra renkami slapukų ir / ar panašių technologinių sprendimų pagalba gavus vartotojų sutikimą.
 2. Slapukai (angl. cookies)yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų įrenginį pirmą kartą apsilankius Interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti greitą, patogų ir saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tokiu būdu galima geriau pritaikyti interneto svetainę lankytojų poreikiams. Tam tikros slapukų rūšys (pvz., būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, o jų atsisakius, interneto svetainės veikimas gali sutrikti.
 3. Slapukų nustatymus galite keisti savo interneto naršyklės nustatymuose. Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėse allaboutcookies.org, www.whatarecookies.combei http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/ cookies/index_en.htm.

Interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapuko privatumo politika
_ga Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip 2 metai https://policies.google.com/privacy
_gat Google užklausų skaičiui reguliuoti. Unikalus identifikatorius Taip 10 minučių
_gid Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus interneto svetainės puslapius. Taip 24 val. po sesijos pabaigos
PHPSESSID Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti. Unikalus sesijos ID numeris Ne Kol nesibaigia sesija
pll_language Kalbos pasirinkimas Pasirinktas kalbos kodas Ne Kol nesibaigia sesija

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PATEIKUS UŽKLAUSAS

 1. TVINS tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis el. paštu arba pateikiate užklausas Interneto svetainėje.
 2. Jums pateikus užklausą TVINS gautus duomenis tvarko siekdama tinkamai šias gautas užklausas administruoti, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, o esant reikalui – apsaugoti TVINS (ar kitų asmenų)teises bei teisėtus interesus. Toks asmens duomenų tvarkymas vyksta gauto Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į TVINS.
 3. Gavus Jūsų užklausą, TVINS gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, el. pašto adresą bei visą kitą informaciją, kurią patys nurodote užklausoje (asmeninius duomenis, kontaktinius duomenis ir kt.). Teikiant užklausas, rekomenduojame laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. jeigu užsibrėžtam tikslui nėra būtina atskleisti tam tikros informacijos, tai šios informacijos nenurodykite.
 4. Bendrasis užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų. Jeigu tai yra būtina TVINS(ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų apsaugai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais – Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį nei aukščiau nurodyta laikotarpį.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 1. Jeigu Jūs prenumeruojate TVINS paštu siunčiamus naujienlaiškius, TVINSJūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu. Naujienlaiškiuose gali būti pateikiama aktuali teisinė informacija (kuri jokiu būdu negali būti laikoma teisine konsultacija) bei su TVINS veikla susijusios naujienos.
 2. Šiuo atveju asmens duomenis tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius Interneto svetainėje. Minėtu tikslu TVINStvarko Jūsų el. pašto adreso duomenis.
 3. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių prenumeratos. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pvz., el. paštu) informuodami TVINS šioje Politikoje nurodytais kontaktais.
 4. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, yra saugomi 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą iki šio termino pabaigos atšauksite. Suėjus minėtam terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą, minėtų duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
 5. Pažymėtina, jog TVINS klientai, neišreiškę prieštaravimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat el. paštu gali gauti informacinius pranešimus apie TVINS siūlomas teisines paslaugas ar kitas su TVINS veikla susijusias naujienas. Toks asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas TVINS teisėto intereso pagrindu, siekiant informuoti savo klientus apie kitas panašias TVINS teikiamas teisines paslaugas. TVINS klientai gali bet kuriuo metu atsisakyti (pvz., išreiškę pageidavimą el. paštu) šių jiems el. paštu siunčiamų informacinių pranešimų.

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. TVINS tvarko Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslu, jeigu Jūs pateikėte informaciją apie save (pvz., savo CV, motyvacinį laišką ir kt.) kandidatuodami į darbo poziciją. Tokiu atveju TVINS tvarko Jūsų asmens duomenis gauto sutikimo, kuris išreiškiamas Jums aktyviais veiksmais pateikus minėtus duomenis, pagrindu.
 2. Jūsų pateiktų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkrečios vykdomo kandidatų atrankos proceso termino. Pasibaigus vykdomai atrankai, TVINS Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent Jūs dėl to išreikšite atskirą sutikimą.
 3. Tuo atveju, kai TVINS nepaskelbus kandidatų atrankos Jūs vis vien atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar kitus savo asmens duomenis Interneto svetainėje nurodytais el. pašto adresais, Jūs sutinkate, kad TVINS šiuos gautus Jūsų asmens duomenis galėtų tvarkyti vėlesnių darbuotojų atrankų tikslais iki 1 metų.
 4. Teikiant savo asmens duomenis rekomenduojame laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su Jūsų kandidatūra nesusijusios informacijos.

 

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. TVINS gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, t. y. paslaugų teikėjus Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai galėtų būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, palaikančios įmonės, IT sistemų priežiūros paslaugas teikiantys asmenys, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės ir kt. Šiems TVINS pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.
 2. Teikdama teisines paslaugas TVINS gali perduoti tam tikrus tvarkomus asmens duomenis kitiems su šių teisinių paslaugų teikimu susijusiems duomenų gavėjams, pavyzdžiui, savo klientams, notarams, antstoliams, teismams, teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.

 

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

 1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite žemiau nurodytas teises:
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 3. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 5. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 6. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;

Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;

Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jie leidžia atpažinti prisijungusius lankytojus, rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankymą, ją analizuoti svetainės tobulinimo tikslais. Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus rasite privatumo politikoje „privatumo politikoje".