Switch Language

parallax layer

Praktikos sritys

Restruktūrizavimas ir bankrotas

TVINS profesionalai teikia teisines paslaugas ir konsultuoja įmones, susiduriančias su finansiniais sunkumais, jų kreditorius ir kitus suinteresuotus asmenis veiklos restruktūrizavimo bei pertvarkymo, kreditorių interesų apsaugos, skolų pertvarkymo ir kitais klausimais.


Viešieji pirkimai

TVINS profesionalai konsultuoja klientus viešųjų pirkimų teisės taikymo bei viešųjų pirkimų proceso klausimais. TVINS teisininkai yra sukaupę didelės patirties konsultuojant tiek viešųjų pirkimų dalyvius (tiekėjus), tiek ir perkančiąsias organizacijas.


Žemės ūkio teisė

TVINS profesionalai puikiai žino šią specifinę verslo sritį ir yra pasirengę žemės ūkio sektoriuje veikiantiems klientams suteikti aukščiausio lygio jų poreikius atitinkančias teisines paslaugas.