Switch Language

Įmonių teisė

TVINS profesionalai nuolat konsultuoja klientus įvairiais įmonių teisės klausimais. TVINS teisininkai turi didelės patirties patariant klientams dėl įmonių ir jų filialų steigimo, listinguojamų bendrovių veiklos reguliavimo klausimų, akcininkų ar kitokių įmonės nuosavybės dalių savininkų tarpusavio santykių ir kitais klausimais. Klientai TVINS įmonių teisės srityje vertina už verslo poreikius atitinkančių ir nestandartinių sprendimų siūlymą.

TVINS siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  • įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir licencijavimo klausimais;
  • įmonių filialų ir atstovybių steigimo klausimais;
  • dėl įmonių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;
  • dėl su vadovais sudaromų sutarčių ir įmonės įgyvendinamų skatinimo sistemų;
  • dėl valdymo organų ir jų narių teisių bei pareigų;
  • akcininkų ir kitokių įmonės nuosavybės dalių savininkų tarpusavio santykių klausimais;
  • kitais klausimais.