Switch Language

Įmonių įsigijimai ir susijungimai

TVINS profesionalai įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose klientams teikia teisines paslaugas ir juos konsultuoja dėl įmonių teisinio patikrinimo (angl. legal due diligence), reikiamų dokumentų parengimo, derybų vedimo, sutarčių sudarymo ir sandorių užbaigimo. TVINS teisininkai patirties įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose yra įgiję konsultuodami klientus tiek specifiniuose nedidelės vertės sandoriuose, tiek ir stambiausiuose įsigijimų, pardavimų ir susijungimų sandoriuose, kuriuose dalyvavo ir listinguojamos įmonės.

TVINS siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  • dėl įmonių teisinio patikrinimo;
  • įsigijimų struktūrizavimo klausimais;
  • dėl akcininkų sutarčių sudarymo ir vykdymo;
  • akcijų ar turto kitokio pardavimo klausimais;
  • dėl derybų vedimo;
  • dėl po sandorių užbaigimo kylančiais klausimais;
  • kitais klausimais.