Switch Language

ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS TVINS TEISININKAI KONSULTAVO VALDYMO ĮMONĘ UAB „VICTORY FUNDS“ GAUNANT VALDYMO ĮMONĖS LICENCIJĄ

by Tomas Talutis, 2018/01/30

Advokatų profesinės bendrijos TVINS teisininkai teikė teisines paslaugas valdymo įmonei UAB „Victory Funds“ dėl valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencijos gavimo.

Valdymo įmonė UAB „Victory Funds“ ketina valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus ir kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Advokatų profesinės bendrijos TVINS teisininkai parengė visus teisinius dokumentus, reikalingus valdymo įmonės veiklos licencijos gavimui (vidines politikas, tvarkas ir pan.), atstovavo klientą Lietuvos banke ir teikė bendro pobūdžio teisines konsultacijas dėl licencijos gavimo.

Klientą konsultavo advokatų profesinės bendrijos TVINS vadovaujantis partneris dr. Tomas Talutis.