Switch Language

Finansinės paslaugos ir reguliavimas

TVINS profesionalai turi didelės patirties teikiant teisines paslaugas ir konsultuojant Lietuvos ir užsienio finansų rinkos dalyvius finansinių paslaugų reglamentavimo aspektais. Klientai pasitiki TVINS dėl profesionalaus požiūrio ir į klientų poreikių patenkinimą orientuotų teisinių sprendimų teikimo. TVINS teisininkai visada yra pasirengę ne tik siūlyti teisinius sprendimus dėl finansinių paslaugų reguliavimo klausimų, bet taip pat įvertinti tokių sprendimų praktinio įgyvendinimo aspektus.

TVINS siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  • dėl įėjimo į rinką (licencijavimo, leidimų išdavimo, kitokio veiklos pradėjimo);
  • finansinių paslaugų teikimo organizacinių ir veiklos vykdymo reikalavimų;
  • naujų finansinių paslaugų kūrimo klausimais;
  • nesąžiningos komercinės veiklos draudimo ir vartotojų apsaugos klausimais;
  • funkcijų delegavimo kitiems asmenims klausimais;
  • finansinių paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais;
  • kitais klausimais.