Switch Language

Distribucija ir prekyba

TVINS profesionalai Lietuvos ir užsienio klientus konsultuoja dėl agentavimo, prekių paskirstymo ir distribucijos, paslaugų pirkimo, subrangos, taip pat licencinių sutarčių sudarymo bei vykdymo klausimais. TVINS patikėti klientų pavedimai apima klausimus dėl ketinamų įgyvendinti prekių ir paslaugų platinimo Lietuvoje modelių, ketinamų pasirašyti komercinių sutarčių atitikimo galiojantiems Lietuvos teisės aktams.

TVINS siūlo teisines paslaugas šiose srityse:

  • dėl agentavimo ir kitokio komercinio atstovavimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo;
  • dėl distribucijos sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo;
  • prekybos reguliavimo ir vartotojų apsaugos klausimais;
  • nesąžiningos komercinės veiklos draudimo klausimais;
  • kitais klausimais.